Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica NO u 2022. godini

24.06.2022.g.  3.1.- 389/ 22KP

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 30. lipnja 2022. godine (četvrtak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 24. svibnja 2022.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine,
5. Informacija o uvođenju cijene najma hidrantskog nastavka s vodomjerom,
6. Informacija o pokretanju postupka nabave za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu,
7. Informacija o prijavi i provođenju projekata u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO),
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

4. sjednica NO u 2022. godini

16.05.2022.g.  3.1.- 345/ 22KP

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 24. svibnja 2022. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 26. travnja 2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
• Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
• Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2021. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje informacija:
• Plan investicija i investicijskog održavanja 2021. godine- informacija o realizaciji,
• Plan nabave sredstava rada 2021. godine- informacija o realizaciji,
• Financijski plan za 2021. godinu - informacija o realizaciji,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2022. godini

3. sjednica NO u 2022. godini

22.04. 2022.g.  3.1.- 297 /22 KP

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 26.04.2022. godine (utorak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2022. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 17. ožujka 2022.godine,
4. Informacija o stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica,
5. Informacija o naplati potraživanja od kupaca s danom 31. prosinca 2021. godine,
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2022. godini

2. sjednica NO u 2022. godini

08.03. 2022.g. 3.1.- /22 KP

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 17.03.2022. godine (četvrtak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2022. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 11. veljače 2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga I. rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,
- Plana nabave za 2022. godinu,
5. Informacija o donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga,
6. Informacija o donošenju Odluke o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, TEKIJA d.o.o., Požega,
7. Informacija o donošenju Odluke o odvodnji,
8. Informacija o donošenju Odluke o početku postupka pripajanja Društva Vode Lipik d.o.o.,
9. Informacija o upućivanju radnika na obrazovanje i prekvalifikaciju za stjecanje novog zvanja,
10. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2022. godini

1. sjednica NO u 2022. godini

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 11.02.2022. godine (petak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2022. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 29. prosinca 2021.godine,
4. Informacija o donesenoj Uredbi o uslužnim područjima NN 147/2021,
5. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Također, mole se članovi Nadzornog odbora, kao i drugi pozvani, da radi prisustvovanja sjednici pribave odgovarajuću EU digitalnu COVID potvrdu, odnosno odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju sukladno Odlukama nadležnih tijela kojima se uređuju zaštitne epidemiološke mjere protiv bolesti COVD-19.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO u 2022. godini

5. sjednica NO u 2021. godini

23.12. 2021.g.  - 3.1.- 680/21 KP

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 29.12.2021. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 30. studenog 2021.godine,
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine,
 • Financijskog plana za 2022. godinu,
 • Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,
 • Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,
 • Plana nabave za 2022. godinu.
 1. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
 2. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini,
 3. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2021. godini

4. sjednica NO u 2021. godini

22.11.2021.g. - 3.1.- 605/21 KP

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 30. studenog 2021. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Nadzornog odbora,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 24. rujna 2021.godine,
 4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujan 2021. godine,
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2021.godinu:
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021.godinu,
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
  - Rebalans Plana nabave za 2021. Godinu,
 6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja TEKIJA d.o.o., koju je proveo Državni ured za reviziju,
 7. Informacije o realizaciji projekata građenja u kojima je TEKIJA d.o.o. investitor/naručitelj,
 8. Različito.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

TEKIJA d.o.o.
Predsjednik Nadzornog odbora

v.r. Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2021. godini

3. sjednica NO u 2021. godini

20.09.2021.g. - 3.1.-5015/21 KP

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 24.09. 2021. godine u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 18.08. 2021.godine,
 4. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,
 5. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

Predsjednik Nadzornog odbora

v.r. Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2021. godini

2. sjednica NO u 2021. godini

12.08.2021.g. - 3.1.- 464 /21 KP

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 18. kolovoza 2021. godine (srijeda) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Nadzornog odbora,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 06. svibnja 2021.godine,
 4. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
 5. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine,
 6. Različito.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

Predsjednik Skupštine TEKIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2020. godini

1. sjednica NO u 2021. godini

27.04.2021.g. NADZORNI ODBOR TEKIJA d.o.o. - Član - 3.1.-275/21/ KP g. MARIJAN PILON

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 06. svibnja 2021. godine (četvrtak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2020.g., održane dana 30. prosinca 2020.godine,
 4. Razmatranje i usvajanje:
  • Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
  • Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2020. godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje informacija:
  • o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine,
  • o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2020. godine,
  • o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2021.godinu:
  • Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021.godinu,
  • Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021.godinu,
  • Rebalans Plana nabave za 2021. godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020.godinu,
 8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o vodnom redarstvu,
 9. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 217 7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slobodan Manović,dipl.oec., v.r.