Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Poziv na 8. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 8. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 28. prosinca 2023. godine (četvrtak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 8. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 30. listopada
2023.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu,
- III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2023. godini,
- III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2024. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu,
- Plana nabave za 2024. godinu,
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o
kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
7. Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.- ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023),
8. Davanje suglasnosti na donošenje Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje od 01.01.2024.godine,
9. Informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica,
10. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik sa 8. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 7. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 7. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 30.10.2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 27.rujna 2023. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj – rujan u 2023. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
6. Informacija o pokrenutom postupku pregovaranja s nadležnim sindikatom o poboljšanju i izmjeni kolektivnih prava radnika te davanje suglasnosti na predložene izmjene,
7. Informacija o upućivanju radnika na pohađanje Programa edukacije za tehničko osoblje na UPOVU-u,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik sa 7. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 6. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 6. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 27. rujna 2023. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 13. srpnja 2023. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- lipanj 2023. godine,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- I. Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,
- II. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
6. Izvješće o provedenom postupku nabave usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2023. godinu te davanje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,
7. Davanje informacije o:
7.1. Donesenom Rješenju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u svezi postupka javne nabave za „Usluge nadzora nad projektom Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“,
7.2. Donesenom Rješenju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u svezi postupka javne nabave za „Usluge nadzora nad projektom Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“,
8. Davanje informacije o donesenoj Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj u svezi izvedenih radova na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda naselja Ramanovci,

9. Informacija o aktualnom stanju na projektima:
- aglomeracija Požega (CUPOV),
- aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV)
10. Informacija u zaprimljenom Zahtjevu Sindikata TEKIJE d.o.o. za pokretanje postupka pregovaranja o poboljšanju i izmjeni kolektivnih prava radnika,
11. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 6. sjednice NO u 2023. godinki

Poziv na 5. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 13.07. 2023. godine (četvrtak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 14. lipnja 2023. godine,
4. Informacije o poplavnim događajima iz lipnja 2023. godine u Požegi,
5. Informacija o stanju provođenja projekta aglomeracija Požega,
6. Informacija o stanju provođenja projekta aglomeracija Pleternica,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 4. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 14.06. 2023. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 10. svibnja 2023. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2023. godine,
5. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 3. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 10. svibnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 28. veljače 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
• Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
• Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje informacija:
• Plan investicija i investicijskog održavanja 2022. godine- informacija o realizaciji,
• Plan nabave sredstava rada 2022. godine- informacija o realizaciji,
• Financijski plan za 2022. godinu - informacija o realizaciji,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- I. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022.godinu,
9. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 2. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 28. veljače 2023. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 31. siječnja
2023.godine,
4. Informacija o izgradnji meteorološke stanice DHMZ-a na Crpilištu zapadno polje u Požegi,
5. Informacija o provedbi Projekata Aglomeracija Požega i Pleternica,
6. Informacija o statusu prijave projekata za NPOO,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2023. godini

Poziv na 1. sjednicu NO u 2023. godini

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2023. godini koja će se održati dana 31. siječnja 2023. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 23. prosinca
2022.godine,
4. Informacija o primjeni Uredbe o visine naknade za korištenje voda,
5. Informacija o zahvaćenim i isporučenim količinama vode i mjere za smanjenje gubitaka u
vodoopskrbnom sustavu,
6. Informacija o priključenosti na komunalne vodne građevine,
7. Informacija o stanju s kadrovima Društva i daljnje perspektive,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO u 2023. godini

10. sjednica NO u 2022. godini

POZIV na 10. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 23. prosinca 2022. godine (petak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 10. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 30. studenog
2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- II. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu,
- III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,
- II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2022. godini,
- III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2023. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,
- Plana nabave za 2023. godinu,
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o
kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
7. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i
obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).
Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 10. sjednice NO u 2022. godini

9. sjednica NO u 2022. godini

POZIV na 9. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 30. studenog 2022. godine (srijeda) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 07,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 9. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 27. listopada 2022.godine,
4. Informac,
5. Informacija u pokrenutom postupku pregovaranja s nadležnim Sindikatom o poboljšanju i izmjeni kolektivnih prava radnika,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).
Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 9. sjednice NO u 2022. godini