Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

4. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2023. godini koja će se održati dana 29. prosinca 2023. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 30. listopada 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- II. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu,
- III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2023. godini,
- III. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2024. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu,
- Plana nabave za 2024. godinu,
6. Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje postupka preuzimanja društva kapitala Vode Lipik d.o.o.- ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023)
7. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
8. Informacija o realizaciji/stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica.
9. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini

3. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

POZIV na 3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA. u 2023. godini koja će se održati dana 30.10.2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2023.g., održane dana 29.rujna 2023. godine,
4. Donošenje odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
5. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu
Nadzornog odbora).

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini

2. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2023. godini koja će se održati dana 29. rujna 2023. godine (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 18. svibnja 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- I. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,
- II. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu.
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.
7. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
8. Informacija o aktualnom stanju na projektima:
- aglomeracija Požega (CUPOV),
- aglomeracija Pleternica (mreža, UPOV)
9. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini

1. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2023. godini koja će se održati dana 18.05.2023. godine (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. prosinca 2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
- Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2022. godinu,
6. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2022. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje informacija:
- Plan investicija i investicijskog održavanja 2022. godine- informacija o realizaciji,
- Plan nabave sredstava rada 2022. godine- informacija o realizaciji,
- Financijski plan za 2022. godinu - informacija o realizaciji,
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023.godinu,
- I. rebalans Plana nabave za 2023. godinu,
10. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini

5. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini koja će se održati dana 29. prosinca 2022. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 11:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 29. rujna 2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- II. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu,
- III. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,
- II. rebalans Plana nabave sredstava rada u 2022. godini,
- III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2023. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu,
- Plana nabave za 2023. godinu,
6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
7. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
8. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,
9. Informacija o aktualnom stanju na aglomeracijama Požega (CUPOV) i Pleternica (UPOV, mreža) u kojima PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. kao član Zajednice gospodarskih

subjekata izvodi radove te utjecaj otvaranja predstečajnog postupka navedenog člana na realizacije ugovora o građenju,

10. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

 Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini koja će se održati dana 29. rujna 2022. godine (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 25. kolovoza 2022. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu.
5. Različito.

 Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

3. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini koja će se održati dana 25. kolovoza 2022. godine (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 24. svibnja 2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu,
- II. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,
- II. rebalans Plana nabave za 2022. godinu,
5. Informacija o objavljenom Trajnom ograničenom pozivu za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske,
6. Informacija o povećanju cijene energenata (plin i struja) i utjecaj na poslovanje Društva,
7. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

2. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

16. 05. 2022.g 3.1.346 -22/KP

Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini koja će se održati dana 24. svibnja 2022. godine (utorak), u prostorijama Upravne zgrade Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 12,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
- Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2021. godinu,
5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2021. godinu,
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje informacija:
- Plan investicija i investicijskog održavanja 2021. godine- informacija o realizaciji,
- Plan nabave sredstava rada 2021. godine- informacija o realizaciji,
- Financijski plan za 2021. godinu - informacija o realizaciji,
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu,
9. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

1. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

08. 03. 2022.g  3.1.- /22KP

Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini koja će se održati dana 17. ožujka 2022. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 29. prosinca 2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga I. rebalansa Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,
- Plana nabave za 2022. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, TEKIJA d.o.o., Požega
7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o početku postupka pripajanja Društva Vode Lipik d.o.o.,
9. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini