Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

NASTAVAK IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ZA NASELJA CEROVAC I GRANJE

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže naselja Cerovac i Granje u Općini Jakšić obuhvaća izvedbu vodoopskrbnog cjevovoda sa spojem na postojeći magistralni cjevovod Ferovac-Cerovac i kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

RASKID UGOVORA NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJA TE PROŠIRENJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PLETERNICA

Informacija o statusu Projekta, 18. 03. 2024.g.


Projekt Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica je jedan od ukupno 6 ugovora unutar Projekta Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području aglomeracije Pleternica kojim je predviđena izgradnja kanalizacijske mreže i pratećih hidrotehničkih objekata. Pored kanalizacijske mreže, zaseban ugovor sklopljen je za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, usluge nadzora, nabave opreme za održavanje sustava, informiranja i vidljivosti te upravljanja projektom i administracije.

Natječaj za zapošljavanje - pomoćni radnik

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)  TEKIJA d.o.o. objavljuje JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK / RADNICA - dva (2) izvršitelja/ice

Organizacijske cjeline: Sektor vodnih usluga, Odjel vodoopskrbe, Odsjek održavanja cjevovoda i  vodoopskrbne mreže

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada

docViše informacija

IZGRADNJA NOVOG KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA IZMEĐU NASELJA ZAVRŠJE I NOVO SELO

Dana 27.02.2024. započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora između naselja Završje i Novog Selo u duljini od 352 m. Postojeći kolektor ne zadovoljava svojim karakteristikama i povećanim opterećenjem novim priključcima.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog izvođenja radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava u naselju Novo Selo, dana 27.02.2024.g. ( utorak ) od 8:00 do 11:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za sljedeće korisnike:

ZAPOČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODA U DERVIŠAGI

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Dervišaga u sklopu projekta „Izgradnja magistralnog i opskrbnog vodovoda Požega – Pleternica“.