Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

1. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

23. 04. 2019.g.     
3.1.- KP            


POZIV

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 29. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 18. prosinca 2018. godine,
4. Razmatranje:
-    Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem poslovodstva za 2018.godinu,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6.  Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,
7. Informacija o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije,
8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
9. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.           
   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
                                   
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO u 2019. godini

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

12.12.2018.g.                                                                              
3.1.-  716/18 KP                                                                  
   

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 18. prosinca 2018.godine (utorak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019. godini,
Plana nabave u 2019. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu,
Financijskog plana za 2019. godinu,
5. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.

               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys.,

pdfZapisnik_s_5_sj_Nadzornog_odbora_-_2018g.pdf

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

12.11.2018.g.                                                                                      
3.1.-      /18 KP                                                                  
   

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 22. studenog 2018.godine (četvrtak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  11,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2018. godini,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu
6. Davanje suglasnosti na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje i rekonstrukcije vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe i odvodnje,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.

   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys.,

pdfZapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

NADZORNI ODBOR                                  
09.07. 2018.g.          
3.1.-  500 /18 KP                                                                  


POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 12.07.2018. godine (četvrtak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 12. travnja 2018. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- svibanj u 2018. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,
Plana nabave sredstava rada u 2018. godini,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.   
   

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

NADZORNI ODBOR
06.04. 2018.g.                              
3.1.-  312 /18 KP                

 

POZIV

na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 12. travnja 2018. godine (četvrtak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2018.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,
4. Razmatranje:
Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljnim financijskim izvještajima i s  izvješćem poslovodstva za 2017. godinu,
Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o., Rijeka, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2017. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2017. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.    

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

NADZORNI ODBOR  
19.02. 2018.g.                                                                                                               
3.1.- 195 /18 KP                                                                  
   
   
POZIV

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 22.02.2018. godine (četvrtak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2018.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 22. prosinca 2017. godine,
4. Prijedlog zahtjeva za usklađenjem najniže cijene vodnih usluga,
5. Postupak prijenosa vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama sukladno Zakonu o vodama,
6. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji nekretnina za potrebe provedbe projekata:
- Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
- Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega,
- Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.
7. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2015. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.           
   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

6. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

NADZORNI ODBOR          
18.12.2017.g.                                                                                    
3.1.-        /17 KP                                                                   
    

POZIV

na 6. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 22. prosinca 2017.godine (petak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  10,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g.,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
Plana investicija i investicijskog održavanja u 2018. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu,
Financijskog plana za 2018. godinu,
Plana nabave u 2018. godini,
5. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.
    
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 6. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2017. godini

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 20. studenog 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  12,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g.,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
5. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2017. godini,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.

             
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys.,

pdfZapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2017. godini

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 16. listopada 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  12,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Određivanje ustroja novog saziva Nadzornog odbora
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona Društva 034/312-452.

               
Direktor:
 Ante Kolić, dipl. ing.

pdfzapisnik_sa_4._sj._Nadzornog_odbora.pdf

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 01. rujna 2017.godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 24. travnja 2017. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2017. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.
6. Informacije o naplati potraživanja za isporučene usluge (redovna i prisilna naplata)    i o provedenim postupcima privremene obustave isporuke vodnih usluga,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.