Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica NO u 2020. godini

23.12. 2020.g.
3.1.- 732 /20 KP

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2020. godini koja će se održati dana 30.12.2020. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020.g., održane dana 03. prosinca 2020.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
• Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
• Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
• Rebalans Plana nabave za 2020. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine,
• Financijskog plana za 2021. godinu,
• Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu,
• Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
• Plana nabave u 2021. godini,
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe od 01.01.2021.godine,
7. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,
8. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o
o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
9. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2020. godini,
10. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 217-7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slobodan Manović, dipl. oec.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2020. godini

4. sjednica NO u 2020. godini

27.11. 2020.g.
3.1.- 673-2/20 KP

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2020. godini koja će se održati dana 03.12.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020.g., održane dana 25. rujna 2020.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2020. godini,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
6. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji nekretnine kč.br. 4924 k.o. Požega,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 217-7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slobodan Manović, dipl. oec.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2020. godini

3. sjednica NO u 2020. godini

 


SKUPŠTINA TEKIJA d.o.o.
16.09. 2020.g. Predsjednik
g. MARIO PILON
3.1.- /20 KP

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2020. godini koja će se održati dana 25.09.2020. godine (petak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2020.g., održane dana 23. lipnja 2020.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2020. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
6. Davanja suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
• Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
• Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
• Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

 

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 217-7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slobodan Manović, dipl. oec.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2020. godini

2. sjednica NO u 2020. godini

18.06. 2020.g. TEKIJA d.o.o.
Predsjednik Skupštine
3.1.- 397/20 KP g. MARIO PILON, dipl. oec.

POZIV

na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2020. godini koja će se održati dana 23. lipnja 2020. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini,
3. Razmatranje i usvajanje:
• Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
• Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem poslovodstva za 2019. godinu,
4. Razmatranje informacija:
• o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine,
• o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,
• o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
• Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
• Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.godinu,
7. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 217 7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Slobodan Manović,dipl.oec., v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2020. godini

1. sjednica NO u 2020. godini

3.1.- 319/20 KP

POZIV

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2020. godini koja će se održati dana 18 svibnja 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2020.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 24. prosinca 2019. godine,
4. Izbor predsjednika Nadzornog odbora,
5. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- ožujak u 2020. godini,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
• Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
• Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu,
8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
9. Informacije o donošenju Odluke Skupštine Društva o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. radi usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) a vezano uz predmet poslovanja – djelatnosti Društva,
10. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati zamjeniku predsjednika NO na broj telefona 099/ 217 7481 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Skupštine

Mario Pilon, dipl.oec.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO u 2020. godini

6. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

20.12. 2019.g.
3.1.- 620/19 KP

POZIV

na 6. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 24. prosinca 2019. godine (utorak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 02. prosinca 2019.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Financijski plan za 2020. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Plana nabave za 2020. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2020. Godinu
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave društva o donošenju mjerila, kriterija i postupka za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 6. sjednice NO u 2019. godini

5. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

28.11. 2019.g.
3.1.- /19 KP

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 28. listopada 2019.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
• Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu,
• Plana nabave u 2019. godini,
• Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu.
5. Izvješće o provedbi projekata:
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega,
• Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2019. godini

 

4. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

24.10. 2019.g.
3.1.- /19 KP

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 30. kolovoza 2019.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2019. godini,
5. Izvješće o provedenom javnom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
6. Izvješće o provedbi projekata:
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2019. godini

3. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

26.08. 2019.g.
3.1.- 471 /19 KP           

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 30.08.2019. godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 27. svibnja 2019.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.   
        
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2019. godini

2. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

26.08. 2019.g.                                                   NADZORNI ODBOR 
3.1.-   /19 KP              


POZIV

na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 30.08.2019. godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g.,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.    

        
    
Predsjednik  Nadzornog odbora:

Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2019. godini