Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Javna vodoopskrba

Konstantno obnavljamo i dalje razvijamo postojeći sustav u cilju normalnog funkcioniranja i povećanja opskrbljenosti stanovništva i pouzadnosti rada vodoopskrbnih objekata.

Više o vodoopskrbi

Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Na slici se nalazi Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Požege.

Više o javnoj odvodnji

Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Djelatnost javne odvodnje Tekija d.o.o. obavlja na cijelom području Požeštine koju čine gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Čaglin.

Više o javnoj odvodnji

Javna vodoopskrba

Konstantno obnavljamo i dalje razvijamo postojeći sustav u cilju normalnog funkcioniranja i povećanja opskrbljenosti stanovništva i pouzadnosti rada vodoopskrbnih objekata, te kontrole kvalitete i distribucije vode.

Više o vodoopskrbi
Prijava kvara

Prijava kvara

Ovdje možete prijaviti kvar na vodovodnoj mreži.

Očitanje vodomjera

Očitanje vodomjera

Očitajte brojilo i pošaljite stanje

Reklamacije

Reklamacije

Reklamacije i prigovori kupaca

Promjena podataka

Promjena podataka

Ovdje možete promjeniti podatke za račun

Obavijest o obvezi priključenju na vodne građevine i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ukoliko do sada niste priključili svoju građevinu (nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imate zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju) odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.
Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina).

Pozivamo Vas da to izvršite podnošenjem zahtjeva za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u TEKIJA d.o.o., Požega, Vodovodna 1.

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje podnosi se Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1. Obrazac Zahtjeva nalazi se i na web stranici https://tekija.hr/informacije/postupak-prikljucenja

Budite informirani

Novosti i obavijesti

Starije novosti

Aglomeracija

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega i Pleternica

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
  • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %.

Aglomeracija Pleternica
Aglomeracija Požega