Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Natječaj za zapošljavanje - pomoćni radnik

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)  TEKIJA d.o.o. objavljuje JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK / RADNICA - dva (2) izvršitelja/ice

Organizacijske cjeline: Sektor vodnih usluga, Odjel vodoopskrbe, Odsjek održavanja cjevovoda i  vodoopskrbne mreže

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada

docViše informacija

Javni natječaj za prodaju vozila

Na temelju Odluke direktora Društva oz.: 3.1 208-6/23 od 10.11.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja prodaje vozila u vlasništvu TEKIJA d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ
za prodaju vozila.

docViše informacija

Natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o vodnim uslugama i članka 21. Društvenog ugovora Skupština Društva na svojoj 2. sjednici u 2023. g., održanoj dana 29. rujna 2023. godine, donijela je sljedeću ODLUKU o raspisivanju Javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga.

docxViše informacija

Javni natječaj - pripravnik

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) TEKIJA d.o.o. objavljuje JAVNI NATJEČAJ  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – PRIPRAVNIK/CA

Naziv radnog mjesta: SAMOSTALNI REFERENT / REFERENTICA KOMERCIJALNIH POSLOVA - jedan (1) izvršitelj / izvršiteljica
Organizacijska cjelina: Sektor Ekonomsko-pravnih poslova, Odjel komercijalnih poslova

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme - pripravnik/ca

docViše informacija

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

22. svibnja 2023.godine

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)   TEKIJA d.o.o. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

I. Naziv radnog mjesta:

1. MONTER/MONTERICA u Odsjeku održavanja cjevovoda i vodoopskrbne mreže - jedan (1) izvršitelj/ica

2. POMOĆNI RADNIK/RADNICA u Odsjeku održavanja cjevovoda i vodoopskrbne mreže - jedan (1) izvršitelj/ica

Organizacijske cjeline: Odjel vodoopskrbe

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada

docViše informacija

Javni natječaj za prodaju vozila

pdfNatječaj