Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Obavijest o promjeni cijena vodnih usluga

Poštovani korisnici vodnih usluga,

na temelju članka 109. stavaka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (“Narodne novine” broj 66/19) i sukladno čl. 21. st. 3 Društvenog ugovora Tekija d.o.o., Skupština Društva je odredila cijene vodnih usluga prema tarifama vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima i socijalno ugroženim građanima kako slijedi:

docxObavijest o promjeni cijena vodnih usluga

Provođenje proljetne deratizacije sustava javne odvodnje

S današnjim danom započelo je provođenje prvog od ukupno dva godišnja tretmana deratizacije (proljetni i jesenski) na sustavu odvodnje otpadnih voda.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu dana 13.04.2022.g. (SRIJEDA) od 8:30 do 12:00 sati, biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Požegi :

o Ulica Ivana Mažuranića
 svi korisnici

o Ulica Otona Kučere
 neparna strana od kbr. 1 do 19
 parna strana od kbr. 2 do 22

o Ulica Ruđera Boškovića
 svi korisnici

o Ulica Orljavska
 neparna strana od kbr. 1 do 65A

o Ulica Tina Ujevića
 kbr. 20

 

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje !

TEKIJA d.o.o.

POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKU MREŽU ZA NASELJA Štitnjak, Marindvor, Kunovci, Bankovci, Trenkovo, Trnovac “TEKIJA” D.O.O. poziva sve vlasnike građevina na potpis ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje

“TEKIJA” D.O.O. poziva sve vlasnike građevina na potpis ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje prema pojednostavljenoj proceduri priključenja

 

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga, obavještava sve vlasnike građevina u naseljima Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac da su dužni priključiti svoju građevinu na novoizgrađeni sustav javne odvodnje izgrađen u sklopu aglomeracije Požega, odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.

Ugovor se može potpisati i realizirati priključak na sljedeći način:
1. Javiti se na telefonski broj 034/312-467 ili osobno doći u Tekiju d.o.o., Vodovodna 1, soba broj 7 radi pripreme ugovora i dogovora oko potpisa ugovora.
2. U roku od najduže 7 dana Tekija d.o.o. će uputiti telefonski poziv za potpis ugovora koji se može potpisati na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1.
3. Cijena priključenja u kontrolno okno, izrada skice priključka i prijava priključka iznosi 261,00 Kn + PDV, a navedeni iznos može se platiti na blagajni nakon potpisa ugovora.
4. Priključenje u kontrolno okno, izrada skice priključka i prijava priključka građevine na izgrađeni kanalizacijski priključak odnosno sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega, će biti na način da vlasnik građevine pripremi internu instalaciju za priključenje i obavijesti Odjel odvodnje na broj telefona 034/312-465 ili osobno u sobi broj 11.

Još jednom pozivamo sve vlasnike građevina da ispune svoju zakonsku obvezu priključenja na sustav javne odvodnje, u roku od najduže jedne (1) godine od dana zaprimanja pisane obavijesti, a sve kako ne bi došlo do poduzimanja daljnjih pravnih radnji sukladno prekršajnim odredbama određene člankom 83. stavak 1. točka 22. i 23. Zakona o vodnim uslugama.
Za detaljnije informacije, možete kontaktirati Tekiju d.o.o. na telefonski broj 034/312-467.

Obilježen završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža Aglomeracija Požega

Na konferenciji za medije, održanoj u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Požegi, predstavljen je završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega.

NABAVLJENA NOVA OPREMA ZA ČIŠĆENJE I KONTROLU KANALIZACIJSKIH MREŽA

U okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ nabavljena je nova oprema – specijalno vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskog sustava te njihovo transportiranje, pražnjenje septičkih jama i odvoz njihovog sadržaja do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Požege.