Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE - dostava;

Zbog izvođenja radova na Aglomeraciji Pleternica dana 23.08.2022.g. ( utorak ) od 8:00 do 13:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima:

- Frkljevci
- Kadanovci
- Bilice
- Zagrađe
- Bučje
- Brodski Drenovac

Potpuna normalizacija vodoopskrbe biti će uspostavljena odmah po završetku radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

T E K I J A d.o.o.

 

VODU TROŠITE ODGOVORNO I RACIONALNO Zamolba korisnicima

S obzirom na vrlo nepovoljne hidrološke prilike tokom zimskog i proljetnog perioda godine, te trenutnih zaliha pitke vode, Tekija d.o.o procjenjuje da je u regionalnom vodoopskrbnom sustavu stanje vodoopskrbe korisnika još uvijek zadovoljavajuće.

OPREMANJE CRPNIH STANICA VENJE

Naselje Venje nalazi se na području Grada Kutjevo na nadmorskoj visini od cca 267 m. Po posljednjem popisu naselje ima 39 domaćinstava i 86 stanovnika. U naselju je izgrađena vodovodna mreža ali viši dijelovi nisu imali mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu zbog niskog tlaka u mreži, te se pristupilo izgradnji i opremanju dvije crpne stanice. Nove crpne stanice će omogućiti priključenje oko dvadesetak domaćinstava na javni vodovod. Ovo je posebno značajno u sadašnje vrijeme visokih temparatura i nedostatka vode za piće.
Vrijednost radova je 367.000 kn, a izvođač radova je tvrtka UNIUS d.o.o. iz Požege. Stanice su modularnog tipa i kao zgotovljene su postavljene na planirane lokacije.
Radovi se u cijelosti financiraju iz sredstava razvoja vodoopskrbe Grada Kutjevo.
Građevinski, strojarski i elektro radovi su završeni u cjelosti. U narednim danima se očekuje priključenje na elektroenergetski sustav HEP-a, probni rad i puštanje u pogon.

Nastavak radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Brodskom Drenovcu

Tijekom lipnja 2022. god. nastavljeno je izvođenje građevinskih radova na izgradnji sustava odvodnje u naselju Brodski Drenovac koji je sastavni dio projekta Aglomeracija Zagrađe-Bučje-Brodski Drenovac.

Obavijest o obvezi priključenju na vodne građevine i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Poštovani,


Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ukoliko do sada niste priključili svoju građevinu (nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imate zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju) odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.
Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina).

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

 

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom cjevovodu dana 08.07.2022. ( petak ) od 08:00 do 12:00 sati bit će obustavljena vodna usluga javne vodoopskrbe korisnicima u Požegi u ulici

o Županijska – od kbr 1 do 17, te od kbr 2 do 20;

 

Potpuna normalizacija vodoopskrbe bit će uspostavljena odmah po završetku radova tijekom dana.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

 

T E K I J A d.o.o.