Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Prestanak važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. i Odluke Stožera civilne zaštite od 28. veljače 2022.g. o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela a sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 134/20 i 143/21), direktor Društva dana 01.03.2022.godine donosi sljedeću O B A V I J E S T:

IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOVODA POŽEGA – PLETERNICA

Tekija d.o.o. je započela izgradnju magistralnog vodovoda Požega – Pleternica. Paralelno s magistralnim vodovodom će se izgraditi i novi opskrbni i priključni cjevovodi za kućne priključke. Početak radova je nastupio potpisom ugovora dana 22.11.2021. godine, a planirani završetak radova je u razdoblju od četiri godine, odnosno do studenog 2025. godine.

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Požega – Brestovac , dana 22.02.2022.g. (utorak) od 8:00 sati doći će do prekida isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima :

◦ Nurkovac - od kbr. 14 do 18,
◦ Brestovac, Stari Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji i Gornji Gučani, Busnovi, Ivandol, Oblakovac, Skenderovci, Jaguplije – svi korisnici sustava javne vodoopskrbe

Potpuna normalizacija vodoopskrbe biti će uspostavljena odmah po završetku radova tijekom dana, predvidivo od 12:00 sati.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

TEKIJA d.o.o.

„TEKIJA“ d.o.o. o vodomjerima i gubitcima u vodovodnoj mreži: „Ugrađujemo kvalitetne vodomjere s daljinskim očitavanjem, a smanjenje gubitaka vode nam je prioritet“

Vezano uz upite građana i korisnika usluga „Tekije“ d.o.o. o vrsti i kvaliteti ugrađenih vodomjera kao i o gubitcima vode u vodovodnoj mreži u Požeštini dostavljamo sljedeće pojašnjenje:

IZGRADNJA PRELJEVNOG KOLEKTORA ZAGREBAČKE ULICE

Tekija d.o.o. je započela s izgradnjom preljevnog kolektora čija trasa kreće od Zagrebačke ulice, preko crpilišta „Zapadno polje“ i ide do rijeke Orljave. Namjena kolektora je da riješi glavninu problema koji nastaju u trenutku velikih padalina kada se velike količine oborinske vode sliju s okolnih brdskih dijelova Grada Požege na navedeno područje te tada dolazi do preopterećenja postojećeg sustava odvodnje i plavljenja okolnog područja.

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog velikih količina padalina u proteklom periodu na cijelom području Požeštine došlo je do zamućenja izvorišta Veličanka.
U dijelu sustava vodoopskrbe na području “Sajmišta” i “Ciglane” u Požegi je prisutno blago zamućenje. Zamućenje izvorišta Veličanka se poklopilo sa završetkom radova u okviru projekta Aglomeracije Požega na zoniranju sustava vodoopskrbe na cijelom području Požeštine. Novi sustav nadzora i regulacije protoka i tlakova će omogućiti preciznije praćenje stanja  u pojedinim zonama vodoopskrbe, a time i na smanjnje curenja vode na vodovodnoj mreži.

Neki potrošači će primjetiti smanjenje tlaka što je i bila intencija, a u cilju smanjenja gubitaka u vodovodnoj mreži, ali i kod potrošača. U okviru nove regulacije i promjene smjera tečenja vode moguće su i pojave tzv.  “zraka” u vodi. Ne radi se o kloru već o otopljenom zraku koji se za nekoliko sekundi oslobodi iz vode.

S obzirom na novouspostavljene zone vodoopskrbe i promijenjen smjer strujanja vode u cijevima, moguće su pojave mutnoće. Radnici Odjela vodoopskrbe obavljaju dodatne laboratorijske analize vode i  ispiranja cjevovoda.

Molimo cijenjene korisnike, da ukoliko primjete zamućenje vode da vodu ne koriste za piće bez prokuhavanja, a o pojavi mogu nazvati na dežurnu službu na tel. 312-481.

TEKIJA d.o.o.