Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Nastavak radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Brodskom Drenovcu

Tijekom lipnja 2022. god. nastavljeno je izvođenje građevinskih radova na izgradnji sustava odvodnje u naselju Brodski Drenovac koji je sastavni dio projekta Aglomeracija Zagrađe-Bučje-Brodski Drenovac.

Obavijest o obvezi priključenju na vodne građevine i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Poštovani,


Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ukoliko do sada niste priključili svoju građevinu (nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imate zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju) odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.
Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina).

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

 

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom cjevovodu dana 08.07.2022. ( petak ) od 08:00 do 12:00 sati bit će obustavljena vodna usluga javne vodoopskrbe korisnicima u Požegi u ulici

o Županijska – od kbr 1 do 17, te od kbr 2 do 20;

 

Potpuna normalizacija vodoopskrbe bit će uspostavljena odmah po završetku radova tijekom dana.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

 

T E K I J A d.o.o.

 

PRIVREMENO ZATVARANJE ŠETNICE UZ RIJEKU ORLJAVU – dionica „Šijačka cesta – Orljavska“ ul. U Požegi

IZGRADNJA PRELJEVNOG KOLEKTORA ZAGREBAČKE ULICE
U toku su radovi na izgradnji preljevnog kolektora čija trasa kreće od Zagrebačke ulice, preko crpilišta „Zapadno polje“ i ide do rijeke Orljave.

REVITALIZACIJA CRPILIŠTA LUKE U POŽEGI

Crpilište Luke nalazi se zapadno od grada Požege. Sastoji se od četiri zdenca, objekta demanganizacije, klorirnice, trafo stanice i agregatske stanice za rezervno napajanje električnom energijom.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Vesela dana 21.06.2022.g. ( utorak ) od 8:00 do 15:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima: