Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Vodoistražni radovi

Za osiguranje novih  količina  zdravstveno ispravne vode za piće provode se vodoistražni radovi na lokacijama Striježevica, Tisovac i Alilovci-Treštanovci-Alaginci. Na lokaciji Striježevica izvode se 4 istražne bušotine  dubine 50 m s ciljem utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.Potrebno je definirati i područje zaštitnih zona.

Na lokaciji Tisovac izvode se 2 istražne bušotine dubine 80 m s ciljem utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.
Na širem prostoru između naselja Alilovci – Treštanovci – Alaginci izvode se 3 bušotine dubine 50 m s ciljem  utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.

Na istražnim bušotinama koje su već izvedene prvi rezultati su povoljni, te se očekuje pojačani nastavak istražnih radova tijekom 2015. godine.

Izgradnja magistralnog vodovoda Velika-Kaptol-Kutjevo

Tijekom 2014. godine započela je izgradnja magistralnog cjevovoda Velika-Kaptol-Kutjevo kojim će se zamijenti postojeći dotrajali cjevovod starosti preko 25 godina te osigurati kvalitetnija vodoopskrba jugoistočnih naselja Požeštine, a posebno naselja Grada Kutjeva. Ukupna duljina novog cjevovoda je 17.685 m, od čega se prvih 4.953 m izvodi od ductilnih cijevi Ø 250 mm, a ostalih 12.732 m izvodi se od ductilnih cijevi Ø 200 mm.

Novi magistralni cjevovod započinje u naselju Velika, na križanju Frankopanse ulice i Ulice kralja Tomislava spojem na postojeći cjevovod PVC DN 225 mm, a završava u naselju Kutjevo u ulici Republike Hrvatske spojem na postojeći cjevovod također PVC DN 225 mm.

Do sada je izvedeno cca 14.000 m cjevovoda , a završetak se očekuje u prvoj polovici 2015. godine.

Izdvajanje Komunalca

Sukladno članku 202. stavku 2, Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11) te članku 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13), Tekija d.o.o. je iz svog poslovanja isključila sve komunalne djelatnosti koje obavlja, izuzev djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Novo Društvo pravni je sljednik Tekija d.o.o. temeljem provedenog postupka razdvajanja s osnivanjem i sa svojim radom započelo je  14.1.2014.godine. Sjedište novoosnovane tvrtke Komunalac Požega d.o.o. je na adresi Vukovarska 8, Požega (zgrada bivšeg „Komunalca“).