Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Potpisivanje ugovora za usluge nadzora za projekte

11.02.2019. godine

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica.

U prostorijama upravne zgrade Tekija d.o.o., dana 11.02.2019. godine izvršeno je potpisivanje ugovora o uslugama nadzora nad projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega između Tekije d.o.o. kao naručitelja i tvrtke Investinženjering iz Zagreba kao izvršitelja. Ukupna vrijednost  ugovora iznosi 3.865.260,00 kuna. Također je potpisan ugovor o uslugama nadzora nad  provedbom projekta razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.999.304,00 kuna. 

Ugovore su potpisali direktor Tekije d.o.o. Požega Ante Kolić i  direktor odabranog ponuditelja Investinženjering d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor iz Zagreba, Damir Stipanov.

Istaknuto je da je ovo jedan korak u provedbi projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega i Pleternica. Riječ je o velikim projektima jer ukupna predviđena vrijednost radova na aglomeraciji Požega iznosi 143 milijuna, a na aglomeraciji Pleternica 119 milijuna kuna. Najveći dio sredstava za aglomeracije financirat će se iz europskih sredstava i nacionalnih izvora, no dio će izdvojiti i lokalne jedinice. Grad Požega bi za ovaj projekt kroz dvije godine trebao izdvojiti oko 7,5 milijuna kuna.

Potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik grada Požega Darko Puljašić, njegov zamjenik Mario Pilon, obzirom da je  aglomeracijom Požega obuhvaćeno i područje općine Velika,  potpisivanju  je bio nazočan općinski načelnik Vlado Boban. Ispred Grada Pleternice prisutan je bio zamjenik gradonačelnice Pleternice Domagoj Katić. 

Nazočni čelnici jedinica lokalne samouprave naglasili su važnost navedenih projekata za građane i gospodarstvo, te daju punu podršku i vjeruju da će Tekija d.o.o. predmetne projekte kvalitetno izvršiti.

U Požegi, dana 11.02.2019. godine

Vodoopskrbni sustav Požeštine

21.01.2019. godine

Dana 21. siječnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, u organizaciji tvrtke Tekija d.o.o. Požega, održana je prezentacija na temu „Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine". Na prezentaciji su sudjelovali, osim predstavnika tvrtke organizatora Tekija d.o.o., predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog geološkog instituta,  Hidroprojekting iz Zagreba, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te gradonačelnik grada Požege gospodin Darko Puljašić.

Izrađivači „Novelacije studije vodoopskrbnog sustava Požeštine“, prezentirali su problematiku koja obuhvaća dugoročna rješenja poboljšanja količine i kakvoće vode potrebnih za korisnike isporučitelja vodnih usluga Tekija d.o.o., stanja cjevovoda, regulacije i upravljanja te uključenja novih crpilišta vode  (Striježevica i Treštanovci).

Zaključeno je kako je potrebno uz rekonstrukciju i poboljšanje stanja postojećih vodozahvatnih građevina pristupiti izradi novih rješenja za opskrbu dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode kako sustav ne bi u značajnijoj mjeri bio podložan hidrogeološkim prilikama i rastućim potrebama. Sva predložena rješenja iziskuju i značajna sredstva koja bi se osigurala kroz EU fondove, sredstva Hrvatskih voda i lokalne zajednice.

Gradonačelnik Požege, gospodin Darko Puljašić je u svom izlaganju izrazio punu podršku razvoju vodoopskrbe Požeštine te spremnost, kako Tekije d.o.o., tako i svih relevantnih čimbenika u poboljšanju  kvalitete i količina vode koja ulazi u vodoopskrbni sustav svim stanovnicima i korisnicima.

Snimanje sustava odvodnje na Trgu Svetog Trojstva u Požegi

U  tijeku su radovi snimanja sustava odvodnje na Trgu Svetog Trojstva, za potrebe planirane rekonstrukcije CIPP liner metodom sanacije bez iskopa. Predmetna kanalizacija stara je preko 100 godina, a zbog učestalih problema i sanacija kolnika uslijed propadanja, Tekija d.o.o. je u planu investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu predvidjela rekonstrukciju navedenog dijela kanalizacije iz vlastitih sredstava.

Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Kaptol

U  tijeku su završni radovi na rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Kaptol, koji su započeti krajem 2018. godine. Rekonstrukcija se odnosi na zamjenu dotrajalih dijelova bio-rotora te izrade kišnog rasterećenja koji bi u budućnosti trebao smanjiti dotok i opterećenje UPOV-a infiltriranom vodom uslijed povećane količine oborina. Radove na rekonstrukciji zajednički izvode tvrtke Teh-projekt hidro d.o.o. iz Rijeke i Tekija d.o.o.  Ukupna vrijednost radova iznosi 64.190,85 kuna.

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

pdfOdluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Ramanovci

Na području Općine Kaptol započeta je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Ramanovci. Dužina kanalizacijske mreže iznosi 2.545 m, a radovi obuhvaćju zemljane radove, montažu cjevovoda, revizijskih okana i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 350 ekvivalent stanovnika.

Izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih u naselju Ramanovci pridonijet će se poboljšanju kvalitete življenja, zašititi čovjekove okoline, poticanju društvenog i gospodarskog razvoja.

Osnovni podaci o investiciji:

Investitor: Tekija d.o.o.
Partner: Općina Kaptol
Izvođač radova: Zajednica ponuditelja NISKOGRADNJA MARIJANOVIĆ d.o.o., Kaptol i TEH
PROJEKT HIDRO d.o.o., Rijeka
Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Domagoj Stojaković, Brestovac
Ugovorena vrijednost investicije (bez PDV-a): 2.562.603,43 kn
Početak radova: 28.06.2018.
Rok završetka izgradnje: 28.06.2019.
Broj domaćinstava: 63
Broj stanovnika: 212

Tehničke karakteristike kanalizacijske mreže:
- Dužina kanalizacijske mreže - 2.545 m PEHD DN/ID 300 mm
- Revizijska okna - 60 kom betonska izvedba

Izvor financiranja: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije“
Operacija 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Iznos potpore temeljem ugovora o financiranju: 2.621.309,98 kn
Razdoblje provedbe ulaganja: 36 mj. od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava