Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

6. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

20.12. 2019.g.
3.1.- 620/19 KP

POZIV

na 6. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 24. prosinca 2019. godine (utorak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 02. prosinca 2019.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Financijski plan za 2020. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Plana nabave za 2020. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2020. Godinu
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave društva o donošenju mjerila, kriterija i postupka za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 6. sjednice NO u 2019. godini