Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

28.11. 2019.g.
3.1.- /19 KP

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 28. listopada 2019.godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
• Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu,
• Plana nabave u 2019. godini,
• Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu.
5. Izvješće o provedbi projekata:
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega,
• Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2019. godini