Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

4. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

24.10. 2019.g.
3.1.- /19 KP

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 30. kolovoza 2019.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2019. godini,
5. Izvješće o provedenom javnom natječaju za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
6. Izvješće o provedbi projekata:
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
• Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2019. godini