Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

3. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

26.08. 2019.g.
3.1.- 471 /19 KP           

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 30.08.2019. godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019.g., održane dana 27. svibnja 2019.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2019. godini,
5. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/988-7659 ili na telefon Društva 312-450.   
        
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2019. godini