Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PLETERNICI

ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PLETERNICI

27. 03. 2023. g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pleternica kapaciteta 15 300 ekvivalent stanovnika.


Potpisani ugovor Tekije d.o.o. sa zajednicom ponuditelja RIKO d.o.o., Slovenija; Hidroinženjering d.o.o., Slovenija i Presoflex gradnja d.o.o., Požega obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV PLETERNICA, 15.300 ES trećeg stupnja pročišćavanja.
Osnovni cilj projekta je zaštita zdravstvenog stanja i poboljšanje uvjeta života priključenih stanovnika na području aglomeracije te zaštita okoliša čime će se zadovoljiti zahtjevi postavljeni vodnokomunalnim direktivama evropske unije o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
Vrijednost ugovorenih radova je 5.806.255,31 € bez PDV-a. Planirani početak radova je travanj 2023, a planirani rok završetka radova je srpanj 2024. godine.
Lokacija UPOV-a Pleternica predviđena je neposredno uz ušće rijeke Londže u Orljavu, između ceste Pleternica – Frkljevci i nasipa novouređenog korita rijeke Orljave. Uređaj je udaljen oko 400 m od naselja Frkljevci na jugoistoku te oko 1.100 m od prvih kuća u gradu Pleternici. Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Pleternica prihvaćat će i pročišćavati otpadne vode grada Pleternice, općine Jakšić te dijela grada Požege (Vidovci i Dervišaga).
Opseg radova uključenih u Ugovor sadrži:
- Projektiranje i sve potrebe istražne terenske radove,
- Ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti,
- Izgradnju pristupnog puta i samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja što uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje s obradom viška mulja,
- Izgradnju infrastrukture i krajobrazno uređenje,
- Ishođenje uporabne dozvole,
- Testove po dovršetku radova s pokusnim radom postrojenja i obukom osoblja te dokazivanjem jamčenih operativnih troškova postrojenja tijekom pokusnog rada i otklanjanjem nedostataka.
Projekt se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija, Hrvatskim vodama, gradovima Pleternica i Požega te opčinom Jakšić. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. Projekt je većinski sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostali iznos financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Gradovi Pleternica i Požega te Općina Jakšić.

 

sL2

 

SL3