Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

OPREMANJE CRPNIH STANICA VENJE

OPREMANJE CRPNIH STANICA VENJE

Naselje Venje nalazi se na području Grada Kutjevo na nadmorskoj visini od cca 267 m. Po posljednjem popisu naselje ima 39 domaćinstava i 86 stanovnika. U naselju je izgrađena vodovodna mreža ali viši dijelovi nisu imali mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu zbog niskog tlaka u mreži, te se pristupilo izgradnji i opremanju dvije crpne stanice. Nove crpne stanice će omogućiti priključenje oko dvadesetak domaćinstava na javni vodovod. Ovo je posebno značajno u sadašnje vrijeme visokih temparatura i nedostatka vode za piće.
Vrijednost radova je 367.000 kn, a izvođač radova je tvrtka UNIUS d.o.o. iz Požege. Stanice su modularnog tipa i kao zgotovljene su postavljene na planirane lokacije.
Radovi se u cijelosti financiraju iz sredstava razvoja vodoopskrbe Grada Kutjevo.
Građevinski, strojarski i elektro radovi su završeni u cjelosti. U narednim danima se očekuje priključenje na elektroenergetski sustav HEP-a, probni rad i puštanje u pogon.