Roof kontakt

0800 200 088

Breadcrumbs

Dopis dobavljačima e račun obavijest

24. 06. 2019.g.
                                                                           
3.1.         /19KP                                                                                          
Važna obavijest dobavljačima u postupku                                    
javne i jednostavne nabave i korisnicima usluga
TEKIJA d.o.o.,-  dostavlja se             
Dobavljačima TEKIJA d.o.o.        
Korisnicima usluga TEKIJA d.o.o.  

 

Poštovani,

obavještavamo sadašnje i buduće dobavljače da je TEKIJA d.o.o. Požega, Vodovodna 1. OIB: 57790565988, obveznik provođenja javne i jednostavne nabave kada nabavlja robu, radove i usluge, neovisno o njihovoj vrijednosti a time i obveznik primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 01. srpnja 2019. godine javnim naručiteljima više neće biti dozvoljeno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili u skeniranom obliku putem e-maila.
Napominjemo kako je TEKIJA d.o.o. sukladno čl. 6. st.2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) obavezna zaprimati i plaćati isključivo e-račune koji su sukladni EU normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je usklađen s navedenom normom.
Napominjemo da se skenirani račun u pdf. formatu, koji je dostavljen putem elektronske pošte, ne smatra e-računom u javnoj nabavi i takve račune TEKIJA d.o.o. NEĆE PRIHVAĆATI NITI ĆE IZVRŠAVATI PLAĆANJE TAKVIH RAČUNA.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od  1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa budući da svako plaćanje po računu koji nije u skladu s odredbama navedenog Zakona povlači za posljedicu prekršajnu odgovornost platitelja i odgovorne osobe platitelja računa.
Popis informacijskih posrednika koji su se povezali sa FINA-om kao centralnom platformom za izdavanje e-računa objavljuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojoj mrežnoj stranici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun.
    Za manje poduzetnike, FINA je razvila posebnu aplikaciju putem koje je malim poduzetnicima omogućeno izdavanje e-računa sukladno zahtjevima iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji su prihvatljivi za TEKIJA d.o.o. kao javnog naručitelja. Više o tome možete pročitatina poveznici: https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte.
    Ovim putem Vas također obavještavamo da se odredbe navedenog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018)  temeljem Mišljenja nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta- Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, Klasa: 330-01/19-01/346, Urbroj:526-05-01-02/1-19-3 od 10. travnja 2019.godine, ne odnose na račune izdane za obavljene komunalne usluge pravnim i fizičkim osobama, stoga ukoliko ste korisnik vodnih usluga koje isporučuje TEKIJA d.o.o., molimo Vas da naše račune za isporučene komunalne usluge i dalje zaprimate i vršite po njima plaćanja sukladno dosadašnjoj poslovnoj praksi.

S poštovanjem,

Direktor:
v.r.   Ante Kolić, dipl. ing.