Dopis dobavljačima e račun obavijest

24. 06. 2019.g.
                                                                           
3.1.         /19KP                                                                                          
Važna obavijest dobavljačima u postupku                                    
javne i jednostavne nabave i korisnicima usluga
TEKIJA d.o.o.,-  dostavlja se             
Dobavljačima TEKIJA d.o.o.        
Korisnicima usluga TEKIJA d.o.o.  

 

Poštovani,

obavještavamo sadašnje i buduće dobavljače da je TEKIJA d.o.o. Požega, Vodovodna 1. OIB: 57790565988, obveznik provođenja javne i jednostavne nabave kada nabavlja robu, radove i usluge, neovisno o njihovoj vrijednosti a time i obveznik primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 01. srpnja 2019. godine javnim naručiteljima više neće biti dozvoljeno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili u skeniranom obliku putem e-maila.
Napominjemo kako je TEKIJA d.o.o. sukladno čl. 6. st.2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) obavezna zaprimati i plaćati isključivo e-račune koji su sukladni EU normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je usklađen s navedenom normom.
Napominjemo da se skenirani račun u pdf. formatu, koji je dostavljen putem elektronske pošte, ne smatra e-računom u javnoj nabavi i takve račune TEKIJA d.o.o. NEĆE PRIHVAĆATI NITI ĆE IZVRŠAVATI PLAĆANJE TAKVIH RAČUNA.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od  1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa budući da svako plaćanje po računu koji nije u skladu s odredbama navedenog Zakona povlači za posljedicu prekršajnu odgovornost platitelja i odgovorne osobe platitelja računa.
Popis informacijskih posrednika koji su se povezali sa FINA-om kao centralnom platformom za izdavanje e-računa objavljuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojoj mrežnoj stranici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun.
    Za manje poduzetnike, FINA je razvila posebnu aplikaciju putem koje je malim poduzetnicima omogućeno izdavanje e-računa sukladno zahtjevima iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji su prihvatljivi za TEKIJA d.o.o. kao javnog naručitelja. Više o tome možete pročitatina poveznici: https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte.
    Ovim putem Vas također obavještavamo da se odredbe navedenog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018)  temeljem Mišljenja nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta- Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, Klasa: 330-01/19-01/346, Urbroj:526-05-01-02/1-19-3 od 10. travnja 2019.godine, ne odnose na račune izdane za obavljene komunalne usluge pravnim i fizičkim osobama, stoga ukoliko ste korisnik vodnih usluga koje isporučuje TEKIJA d.o.o., molimo Vas da naše račune za isporučene komunalne usluge i dalje zaprimate i vršite po njima plaćanja sukladno dosadašnjoj poslovnoj praksi.

S poštovanjem,

Direktor:
v.r.   Ante Kolić, dipl. ing.

Potpisivanje ugovora za izvođenje radova

23. svibnja 2019. godine

POTPISIVANJE  UGOVORA ZA  IZVOĐENJE RADOVA  ZA PROJEKT
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

U prostoru vijećnice Grada Požege, dana 22.05.2019. godine izvršeno je potpisivanje ugovora za izvođenje radova u sklopu provođenja  projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega između Tekije d.o.o. kao naručitelja i  odabranog ponuditelja: zajednica ponuditelja: Koming d.o.o., Koprivnica; Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol; Promet građenje d.o.o., Požega.

Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi  114.674.755,34 kune i sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ugovor su potpisali direktor Tekije d.o.o. Požega Ante Kolić i   predstavnik zajednice ponuditelja izvođača direktor tvrtke Koming d.o.o.  iz Koprivnice Nedeljko Potroško.

Predmetni radovi podijeljeni su u tri grupe, a odnose se na izgradnju magistralnog vodovoda Požega - Velika i DMA zone, izgradnju  kanalizacijskih mreža naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac te izgradnju odnosno zamjena postojećih  kanalizacijskih mreža grada Požege.

Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik grada Požege Darko Puljašić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, njegov zamjenik Damir Vukmirić, gradonačelnica grada Pleternice Antonija Jozić, zamjenik gradonačelnika Požege Mario Pilon, načelnik općine Velike Vlado Boban, načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, direktor vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Davorin Piha te voditelj požeške ispostave Hrvatskih voda Miroslav Taborski.

Istaknuto je da će se  izgradnjom sustava vodovoda, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Požege i okolice,  pridonijet  poboljšanju kvalitete življenja i zaštiti čovjekove okoline.    

View the embedded image gallery online at:
https://tekija.hr/novosti.html#sigProId853a3e166a

Obavijest - Važno!

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako je prilikom tiskanja  uplatnica za domaćinstvo s područja gradova Kutjevo i Pleternica te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika od strane tiskare došlo do pogreške prilikom izrade barkodova. Molimo Vas da prilikom naplate istih ne koristite barkod već iznos, poziv na broj i model sa same uplatnice.

Ispričavamo se na pogrešci, te ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj  telefona 034/312469.
 

S poštovanjem,

Direktor:
v.r.  Ante Kolić, dipl. ing.

Obavijest korisnicima

logo tekija1 d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, 34000 POŽEGA, Vodovodna 1    

Telefon: (034) 312-450 * Telefax: (034) 312-480 * E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. * Matični broj: 3322157 *IBAN: HR9023860021120011090 Podravska banka d.d. * OIB: 57790565988


Datum: 16. 04. 2019. godine
Predmet:

Obavijest korisnicima


Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako je TEKIJA d.o.o. s danom 01. 01. 2019. godine, promjenom informacijskog programa (sustava), prešla na novi način obračuna isporučenih vodnih usluga za potrebe kućanstva.
U dosadašnjem poslovanju, korisnicima je tijekom obračunskog razdoblja u trajanju od šest mjeseci bilo ispostavljeno 5 akontativnih uplatnica za prvih pet mjeseci u obračunskom razdoblju a na kojima je bila iskazana previđena potrošnja izračunata na temelju isporučenih vodnih usluga u proteklih 12 mjeseci za kućanstvo za koje se obračun vrši.
Po isteku obračunskog razdoblja u trajanju od 6 mjeseci korisniku se ispostavljao obračunski račun za šesto mjesečno razdoblje na temelju očitanja vodomjera, umanjen za iznos uplaćenih akontacija za obračunsko razdoblje.
Prelaskom na novi sustav obračuna isporučenih vodnih usluga, korisnicima će umjesto dosadašnjih pet akontativnih uplatnica za 5 mjeseci  biti dostavljeno 6 akontativnih uplatnica za svaki mjesec u obračunskom razdoblju a razlika u stvarnoj potrošnji na temelju očitanja vodomjera i ukupnog iznosa uplaćenog  na temelju akontativnih uplatnica iskazati će se obračunskom računu.
Ukoliko iznos uplaćen na temelju akontativnih uplatnica bude manji od iznosa obračunatog nakon očitanja vodomjera, razlika će biti iskazana na obračunskom računu za navedeno razdoblje.
Ukoliko iznos uplaćen na temelju akontativnih uplatnica bude veći od iznosa obračunatog nakon očitanja vodomjera, isti će biti iskazan na obračunskom računu, a za visinu preplaćenog iznosa umanjiti će se predviđeni iznos iskazan na prvoj sljedećoj akontativnoj uplatnici.
    Uvođenjem opisanog načina obračuna isporučenih vodnih usluga, pojednostavljuje se dosadašnji način obračuna vodne usluge kako bi i našim korisnicima bilo lakše praćenje utrošene, obračunate te na kraju i naplaćene isporučene vodne usluge.
    Budući da zbog velikog broja korisnika, a posljedično i velikog broja evidentiranih podataka u našem sustavu, može prilikom prijenosa podataka doći do nejasnoća i mogućih razlika u knjiženju podataka, u tom slučaju  Vas pozivamo  da pojašnjenja i  eventualna usklađenja slobodno potražite na sljedeće brojeve telefona: 034/ 312- 470 (računovodstvo) i 034/ 312-469 (reklamacije)


S poštovanjem,                                        Direktor:
                                      v.r.  Ante Kolić, dipl. ing.

                                     

Stranica 1 od 5