Roof kontakt

0800 200 088

Breadcrumbs

Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) javni naručitelj Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o., Pleternica, Ivana Šveara 2, OIB 27675182465

pdfPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - 2017.

pdfPlan nabave za 2017. godinu

pdfPlan nabave za 2016. godinu


pdfPRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.pdf
pdfPLAN NABAVE ZA 2014.G.
pdfIZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014.G.

pdfPLAN NABAVE 2015.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2010. I 2011.G.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2012., 2013. I 2014.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013. , 2014. i 2015.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013., 2014., 2015. I 2016.

pdfREBALANS PLANA NABAVE 2015.

pdfRebalans plana nabave 2016. g.

pdfNABAVA USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 pdfNABAVA_USLUGE_REVIZIJE_FINANCIJSKIH_IZVJEŠTAJA_ZA_2017.G.pdf

PRETHODNA SAVJETOVANJA

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU SANACIJA KANALIZACIJE ŽUPANIJSKA ULICA, POŽEGA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE SVETINJA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (19-09.2017 – 25.09.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.