Roof kontakt

0800 200 088

Breadcrumbs

Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Tekija d.o.o. kao javni naručitelj  smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao i okvirne sporazume i projektne natječaje  sa svim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju) te ne postoji sukob interesa sukladno članku 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.

 

 pdfPlan_investicija_i_invest.održ.2018.g.pdf

pdfPLAN-SREDSTAVA-RADA-ZA-2018g.pdf

pdfPLAN-NABAVE-2018-g.pdf

 

pdfPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - 2017.

pdfRebalans plana nabave za 2017. godinu - studeni

pdfRebalans plana nabave za 2017. godinu - kolovoz

pdfPlan nabave za 2017. godinu

pdfPlan nabave za 2016. godinu


pdfPRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.pdf
pdfPLAN NABAVE ZA 2014.G.
pdfIZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014.G.

pdfPLAN NABAVE 2015.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2010. I 2011.G.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2012., 2013. I 2014.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013. , 2014. i 2015.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013., 2014., 2015. I 2016.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.pdf

pdfREBALANS PLANA NABAVE 2015.

pdfRebalans plana nabave 2016. g.

pdfNABAVA USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 pdfNABAVA_USLUGE_REVIZIJE_FINANCIJSKIH_IZVJEŠTAJA_ZA_2017.G.pdf

pdfPLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR-2017g.pdf

pdfPLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR-REBALANS-2017g.pdf

pdfREALIZACIJA-2016-PLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR.pdf

pdfREBALANS-PLANA-NABAVE-2017g.pdf

PRETHODNA SAVJETOVANJA

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU SANACIJA KANALIZACIJE ŽUPANIJSKA ULICA, POŽEGA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE SVETINJA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (19-09.2017 – 25.09.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA RAMANOVCI

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (20.12.2017 – 26.12.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU VODOVODNA I KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA TEKIĆ

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (20.12.2017 – 26.12.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.